Skip to content

Gemeente Eindhoven

Aanbesteding Slim verduurzamen van gemeentegebouwen
  •   Projectmanagement
  •   Advies
  •   Secretaris dialoogteam

“Het resultaat is boven
verwachting.”


Garry Whitrick – Projectleider

Eindhoven zet hoog in op duurzaamheid. Daarom is gekozen voor een vernieuwende aanbesteding, die duurzame oplossingen en werkwijzen bevordert. Een Best Value Procurement aanbesteding, opgezet volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog.

Voor de selectiefase hebben zich 17 clusters van in totaal 77 bedrijven gemeld. Op basis van competenties zijn 5 consortia geselecteerd voor deelname aan de dialoogfase. Op basis van aangeboden samenwerkingsprestaties en onderkende samenwerkingsrisico’s zijn 3 consortia geselecteerd voor de laatste fase, gericht op planvorming voor verduurzaming onder een sluitende business case. Gunning heeft plaatsgevonden op kwaliteitscriteria. Met het consortium !MPULS is een alliantiecontract gesloten, waarin innovatieprikkels zijn opgenomen.

Meer weten?

Ardjan Noorland

Managing Director

Back To Top