Rotterdam

Van Beethovenlaan 64
3012 AN Rotterdam
T. 088 - 123 45 68

Utrecht

Telingstraat 15
3512 GV Utrecht
T. 088 123 4567

  • Eindredactie
  • Advies
  • Copy
  • Presentatie

Om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Beter Benutten opgezet, waarin rijk en regio’s samenwerken. Dit programma is een onderdeel van IMMA (Integrale Mobiliteits Management Architectuur) en bundelt kennis er ervaring op thema’s als spitsmijden.

Met de mobile app Positive Drive heeft IJsberg Consultants ingeschreven op de raamovereenkomst IMMA Beter Benutten voor de percelen Nulmeting (het in kaart brengen van de doelgroep), Werven (het overreden van de doelgroep om deel te nemen), Volgen (het vastleggen van de verkeersbewegingen van de deelnemers) en Belonen (het belonen van deelnemers voor het gewenste mobiliteitsgedrag). De inschrijving omvatte ook plannen om de privacy van deelnemers te waarborgen, de beveiliging van gegevens te garanderen en de kwaliteit van het project te bewaken.

Alle vier de percelen zijn gewonnen, zowel voor het Basispakket als voor het Pluspakket.

“Binnen het compacte format van deze aanbesteding is overtuigend neergezet hoe aan alle eisen wordt voldaan.”


Roelant Reizevoort - Founder

Meer weten?

Ardjan Noorland

Managing Director

T. +31 6 21 272 040
M. ardjan@proposallab.nl

Bergse Rechter Rottekade 1
3051 AB  Rotterdam
T  +31 6 21 272 040