Rotterdam

Van Beethovenlaan 64
3012 AN Rotterdam
T. 088 - 123 45 68

Utrecht

Telingstraat 15
3512 GV Utrecht
T. 088 123 4567

  • Projectmanagement
  • Advies
  • Secretaris dialoogteam

Eindhoven zet hoog in op duurzaamheid. Daarom is gekozen voor een vernieuwende aanbesteding, die duurzame oplossingen en werkwijzen bevordert. Een Best Value Procurement aanbesteding, opgezet volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog.

Voor de selectiefase hebben zich 17 clusters van in totaal 77 bedrijven gemeld. Op basis van competenties zijn 5 consortia geselecteerd voor deelname aan de dialoogfase. Op basis van aangeboden samenwerkingsprestaties en onderkende samenwerkingsrisico’s zijn 3 consortia geselecteerd voor de laatste fase, gericht op planvorming voor verduurzaming onder een sluitende business case. Gunning heeft plaatsgevonden op kwaliteitscriteria. Met het consortium !MPULS is een alliantiecontract gesloten, waarin innovatieprikkels zijn opgenomen.

“Het resultaat is boven verwachting.”


Garry Whitrick – Projectleider

Meer weten?

Ardjan Noorland

Managing Director

T. +31 6 21 272 040
M. ardjan@proposallab.nl

Bergse Rechter Rottekade 1
3051 AB  Rotterdam
T  +31 6 21 272 040